Terapia Manualna

📌 Najprostsza definicja terapii manualnej to “leczenie za pomocą rąk”.

Kiedy uderzymy się w łokieć lub kolano – odruchowo łapiemy się, lub rozcieramy miejsce urazu, żeby zmniejszyć odczuwanie bólu. Najstarszą i zarazem najprostszą formą tak rozumianej terapii manualnej jest np.: Masaż Klasyczny, z technikami takimi jak głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, wyciskanie, roztrząsanie, ruchy bierne. W miarę pogłębiania wiedzy na temat funkcjonowania naszego organizmu, Terapia Manualna zmieniła się w wyspecjalizowany system badania i oddziaływania na struktury naszego ciała.

✨Obecnie mianem Terapia Manualna (Medycyna Manualna) zwykło się określać wszystkie metody aplikowania obciążeń mechanicznych (bezpośrednie i pośrednie) stosowane w powiązaniu z bardzo szczegółową wiedzą z zakresu anatomii (w tym anatomii palpacyjnej), patofizjologii narządu ruchu, badanie mające na celu określenie najbardziej prawdopodobnych przyczyn dolegliwości, a także dokładną znajomość efektów zaaplikowanych obciążeń, w celu usunięcia odwracalnych zaburzeń układu ruchu w obrębie stawów, więzadeł, nerwów, mięśni, powięzi.

🧾 Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) Terapia Manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”.

👨‍🎓 Profesor Karel Lewit (1916-2014) okrzyknięty ojcem Medycyny Manualnej, nazwał ją „bezkrwawą chirurgią narządu ruchu”. Znaczący wkład w rozwój Terapii Manualnej mieli także W. Janda., G. Maitland., F. M. Kaltenborn, B. R. Mulligan, a w Polsce Zb. Arkuszewski, A. Rakowski.

👆 Terapia Manualna, daje praktykującym ją Fizjoterapeutom, znacznie więcej narzędzi do „naprawienia” Pacjenta, niż inne metody Fizjoterapii.

🔶 Na czym polega działanie Fizjoterapeuty?

👉 Pierwszym etapem Terapii Manualnej jest przeprowadzenie wywiadu i wnikliwego badania Pacjenta, obejmującego oglądanie, palpację, a także testy mięśniowe, ocenę ruchomości i gry stawowej, oraz zapoznanie się z badaniami dodatkowymi takimi jak np. rtg, w celu ustalenia przyczyn problemu i określenia ewentualnych przeciwwskazań. Dzięki specjalistycznym testom terapeuta jest w stanie ocenić czy przyczyną dolegliwości jest nadmiernie napięty mięsień, zablokowany staw czy ucisk nerwu. W zależności od tego, która struktura jest odpowiedzialna za powstałe dolegliwości, używa się odpowiednich dla niej technik leczenia. Należą do nich między innymi:

  • rozciąganie (stretching),

  • poizometryczna relaksacja mięśni (PIR),

  • masaż funkcyjny,

  • mobilizacja tkanek miękkich,

  • neuromobilizacja,

  • mobilizacja stawu (trakcja, ślizgi),

  • manipulacja stawu (szybkie uruchomienie zablokowanych stawów z charakterystycznym „kliknięciem”),

  • manipulacja tkanek miękkich - (masaż poprzeczny, Pinopresura, IASTM, Scraping) - wywołanie bardzo silnej reakcji, czasem nawet kontrolowanego, niewielkiego uszkodzenia, w celu uruchomienia reakcji odruchowych oraz procesów naprawczych umożliwiających powrót do zdrowia.


🔶 Jakie są systemy Terapii Manualnej?


👉 Do najbardziej znanych systemów Terapii Manualnej należy koncepcja Kaltenborna-Evjentha, metoda Mulligana, metoda Ackermanna, metoda Cyriax’a, Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI), TMH – Terapia Manualna Holistyczna (metoda dr Rakowskiego), Nieinwazyjna Medycyna Ortopedyczna (IAOM). Do ich prawidłowego wykonania i pełnego wykorzystania niezbędne są długotrwałe szkolenie, szeroka wiedza i doświadczenie.


🔶 Jakie są wskazania do Terapii Manualnej?


👉 Terapia Manualna jest skutecznym sposobem leczenia dolegliwości bólowych i dysfunkcji w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych, znakomicie także wspomaga proces usprawniania po urazach i operacjach w obrębie narządu ruchu. Do szczegółowych wskazań należą min. dyskopatia, rwa kulszowa, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, ostroga piętowa, wada postawy i inne.


Autor jest absolwentem podyplomowych kursów w zakresie Terapii Manualnej – metoda Ackermanna, Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI), Nieinwazyjna Medycyna Ortopedyczna (IAOM) i posiada wieloletnie doświadczenie w ich stosowaniu.Zapraszam do gabinetu